Wochentag

Uhrzeit

Dojo

Kurs

Montag

16:00-17:30

ichi

Kinder-Karate 5 bis 10 Jahre

17:30-18:30

ni

Kinder Wing Tjuen

17:30-19:00

ichi

Kinder-Karate ab 11 Jahren

19:00-20:30

ichi

Kickboxen

20:00-21:30

ni

Wing Tjuen

20:30-21:30

ichi

Aikido

Dienstag

17:00-18:30

ni

Jugend Aikido ab 8 Jahren

18:00-19:00

ichi

Kung Fu

19:00-20:30

ichi

Budo Schnupperkurs

19:00-20:30

ni

Shotokai Karate Do

20:30-21:30

ichi

Kenjukate

20:30-21:30

ni

Capoeira

Mittwoch

16:00-17:00

ichi

Judo Fun 4-5 Jährige

17:00-18:30

ichi

Judo von 6-10 Jahren

17:30-18:30

ni

Kinder Wing Tjuen

19:00-20:30

ichi

Aikido

20:00-21:30

ni

Wing Tjuen

20:30-21:30

ichi

Karate

Donnerstag

16:00-16:45

ni

Judo Fun 4-5 Jährige

17:00-18:30

ni

Judo von 6-10 Jahren (Anfänger)

17:00-18:30

ichi

Judo von 10-12 Jahren

19:00-20:30

ichi

Kenjukate

19:00-20:30

ni

Capoeira

20:30-21:30

ichi

Budo Schnupperkurs

20:30-21:30

ni

Shotokai Karate Do

Freitag

16:00-17:00

ichi

Judo Fun 4-5 Jährige

17:00-18:30

ichi

Kinder Judo Fortgeschrittene

17:00-18:30 ni Capoeira für Kinder
18:00-19:00 ni Advanced Defence
19:00-20:00 ni Dao Chi

19:00-20:30

ichi

Karate

20:00-21:00

ni

Aikido Fortgeschrittene

21:00-22:00

ni

Aikido Waffentraining

20:30-21:30

ichi

Kickboxen

Samstag

14:00-15:30

ichi

Kung Fu

15:30-17:00

ichi

Shaolin Kung Fu

15:30-17:00 ni Shaolin Kung Fu für Kinder

 

17:30-18:30

ni

Kinder Wing Tjuen